Alternate Text

شرکت نگین سبز برنا نماینده انحصاری پژوهشکده بذر نوویساد

اخبار

تازه های خبری

به اطلاع می رساند در سال زراعی پیش رو در فرایندی هم افزا با موسسات تحقیقاتی زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی شرکت نگین سبز برنا نیز اقدام به تامین طبقه بذری مادری ارقام جدید گندم و جو برای پیمانکاران دارای مجوز تولید بذر ، خواهد نمود.

۱۳۹۶/۵/۸

ادامه مطلب

در بیست و دومین جلسه کمیته معرفی ارقام در مورخ ۹۵/۱۲/۱۷ رقم پرپتانسیل گندم نان NS 40 S پس از انجام ۲ سال آزمون تعیین ارزش زراعی برای "ثبت در فهرست ملی ارقام گیاهی ایران" مورد تایید و تجاری گردید. این رقم در برنامه اصلاحی lnstitute of field and vegetable crops با هدف افزایش عملکرد در واحد سطح از شجره NS 694×NSA 88-3141 در سال ۲۰۰۶ release شده است.

۱۳۹۵/۱۲/۱۹

ادامه مطلب
گندم نان رقم NS 40 S

اطلاعات بیشتر
رقم آفتابگردان

اطلاعات بیشتر
جو نانیوس

اطلاعات بیشتر
بذر ذرت میانرس سینگل کراس NS6010

اطلاعات بیشتر