Alternate Text Alternate Text Alternate Text
بذر ذرت میانرس سینگل کراس NS6010

بذر ذرت میانرس سینگل کراس NS6010

بذر هیبرید ذرت NS 6010 - زیر مجموعه گروه فائو ٦٠٠ و میانرس. - هیبرید دارای فاکتورهای مناسب کشاورزی و پتانسیل عملکرد آن در شرایط مطلوب دارای پتانسیل ژنتیکی حدود 15 تن دانه در هکتار است. در مناطق مختلف دارای عملکرد بالا و همگن می باشد. - سازگاری و پایداری عملکرد خوب به عنوان خصوصیات اصلی این هیبرید است. - هیبریدی جدید. - این هیبرید در برابر شرایط استرس و بیماری های مهم اقتصادی مقاوم شده است. - نحوه آرایش برگ ها اصلاح گردیده بنحوی که حالت برگها بصورت عمودی است و به دلیل آن ٬تبخیر و تعرق از روی برگها کاسته می شود. - بلال ها به صورت سیلندری و ١٨ ردیف دانه آن. - وزن هزار دانه ٤٠٠ گرم. - ارتفاع بوته بلند و برای کشت در مناطق بادخیز توصیه نمی شود . - ارتفاع بوته ها بالای ٣متر و شروع رویش بلال در ارتفاع ١١٥ سانتی متر می باشد. - تعداد بوته جهت کشت دانه ای ٧٠٠٠٠ در هکتار و در کشت علوفه ای ٢٠ درصد بیشتر. - دوره رشد بستگی به اقلیم محل کشت دارد ولی جزء ارقام میان رس می باشد و از بذر ذرت ٧٠٤ یک دوره آبیاری کمتر می شود. - اصلاح شده و استیگرین (سبز مانی ) است و تا رسیدن کامل دانه ٬ بوته سبز می ماند. - پیشنهاد می شود با لحاظ در اختیار داشتن زمان لازم در کشت اول و یا همچنین می توان در کشت دوم جهت علوفه نیز کشت گردد.

بذر ذرت میانرس سینگل کراس NS6010


گالری تصاویر محصولبازگشت