Alternate Text Alternate Text Alternate Text
رقم گندم سیمونیدا

رقم گندم سیمونیدا

گندم SIMONIDA: • مقاومت بالا در برابر سرما • در اقلیم های مانند استان قزوین بهترین زمان کاشت اواسط مهر تا اوایل آبان و برداشت اوایل تیرماه می باشد. • در شرایط مطلوب دارای عملکرد بالای 13 تن در هکتار در استان کرمانشاه. • بدون ریشک • نیمه زود رس • مقاوم در برابر ورس • مقاوم در برابر سفیدک سطحی • مقاوم در برابر بیماریهای زنگ و فوزاریوم • وزن هزار دانه ٤٢ تا ٤٤ گرم • درصد پروتین ١٢ تا ١٤ درصد • درصد گلوتن 35% • درصد آردینگی بالای 24 درصد • درصد سبوس بالای 27 درصد این گندم زمستانه است که مخصوص نان می باشد و نان حاصل از آن کیفیت بالایی دارد.

رقم گندم سیمونیدا


گالری تصاویر محصولبازگشت