Alternate Text Alternate Text Alternate Text
بذر زودرس سینگل کراس NS4015

بذر زودرس سینگل کراس NS4015

بذر هیبرید ذرت NS 4015 - زیر گروه فائو٤٠٠ و زودرس. - وزن هزار دانه حدود ٤٠٠ گرم. - تعداد بوته در هکتار هفتاد تا هشتاد هزار برای تولید دانه و نود هزار در هکتار برای تولید علوفه. - دندانه ای و ١٢ تا ١٤ ردیف دانه روی بلال. - ارتفاع بوته ها در خاکهای پر قوه بالای ٢٧٠ سانتی متر. - در مناطق گرمی که قابلیت آبیاری به دفعات وجود دارد عملکرد بالاتری دارد. - دو منظوره هم به صورت علوفه وهم دانه کشت می شود. - دوره رشد برای تولید علوفه 75 روز و برای تولید دانه 110 روز. - عملکرد آن در شرایط مطلوب دارای پتانسیل ژنتیکی تولید ١٤ تن دانه و ٨٥ تن علوفه در هکتار را دارد. - در مقابل تنش خشکی مقاوم است. - جهت کشت اول در مناطق گرمسیر( فرار از گرما در زمان تلقیح ) و سایر اقلیم ها برای کشت دوم بسیار مناسب است . در مناطقی که سرمای زودرس دارند بعد از برداشت غلات کشت میشود.

بذر زودرس سینگل کراس NS4015


گالری تصاویر محصولبازگشت