Alternate Text Alternate Text Alternate Text
بذر گندم پوبدا

بذر گندم پوبدا

گندم Pobeda : • مقاومت خیلی بالا در برابر سرما • بدون ریشک • نیمه دیر رس • مقاوم در برابر ورس • مقاوم در برابر سفیدک سطحی • درصد پروتین ١٢ تا ١٥ درصد • درصد گلوتن ٣5% • درصد آردینگی بالای 26 درصد • درصد سبوس بالای 22 درصد • درجه کیفیت : A1-B1 این بذر به صورت فوق العاده ای قابلیت سازگاری با اقلیم های جدید را داراست و تا به حال در کشورهای ایران، مجارستان ،رومانی و مقدونیه به صورت رسمی توزیع شده است. و در لیست بذور استاندارد اروپا ثبت شده است.

بذر گندم پوبدا


گالری تصاویر محصولبازگشت