Alternate Text Alternate Text Alternate Text
جو نانیوس

جو نانیوس

جوی زمستانه شش ردیفه میارس مقاومت خوب در برابر درجه حرارت پایین مقاومت عالی در برابر بیماری پروتئین بیش از 13٪ وزن هزار دانه در اطراف 47 گرم و برای کشت در تمام انواع خاکها توصیه می شود



گالری تصاویر محصول



بازگشت