Alternate Text Alternate Text Alternate Text
رقم آفتابگردان

رقم آفتابگردان " اسکار "

رقم آفتابگردان اسکارNS OSKAR- هیبریدی میانرس- مقاوم در برابر (Orobanche cumana)- در سطح بالا متحمل به بیماریهایی(Sclerotinia sclerotiorum) که باعث پوسیدگی برگ ، ساقه و ریشه میگردد - با ارتفاعی متوسط ، ساقه محکم ، قوی و مقاوم به ورس- پتانسیل ژنتیکی برای عملکرد دانه بیش از 5/5 تن در هکتار- حاوی 48- 51٪ روغن- دارای پایداری در عملکرد و سازگار با شرایط محیطی متفاوت- تعداد بوته در هکتار در زمان برداشت در شرایط دیم کشور صربستان از ۵۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰گالری تصاویر محصولبازگشت