Alternate Text Alternate Text Alternate Text
بذر چغندرقند ورا - vera

بذر چغندرقند ورا - vera

- این رقم هیبرید دیبلوئید منوژرم است - مقاوم در برابر بیماری ریزومانیا - متحمل در برابر بیماری سرکوسپورا - جزء ارقام زودرس - ماکزیمم عملکرد ریشه در شرایط دیم کشور صربستان 98/6 تن در هکتار - تعداد برگهای فراوان

بذر چغندرقند ورا - vera


گالری تصاویر محصولبازگشت