Alternate Text Alternate Text Alternate Text
شروع عملیات تولید بذر میانرس ذرت سینگل کراس

شروع عملیات تولید بذر میانرس ذرت سینگل کراس

شروع عملیات تولید بذر میانرس ذرت سینگل کراس شرکت نگین سبز برنا در سال زراعی 1393 با لاین والدینی پژوهشکده بذر نوویساد کشور صربستان در مساحت 193 هکتار در منطقه مغان

۱۳۹۳/۲/۳۰

بازگشت