Alternate Text Alternate Text Alternate Text
برداشت ارقام گندم NS در مناطق سردسیر و معتدل

برداشت ارقام گندم NS در مناطق سردسیر و معتدل

کشاورزان و بهره برداران ارقام گندم NS (سیمونیدا ، پوبدا و رسانس ) از اواخر خرداد ماه در مناطق سردسیر و معتدل شروع به برداشت محصول خود نموده اند.لازم به ذکر است دوره رشد ارقام یادشده 190 روز است و به همین علت با اختلاف 10 تا 14 روز نسبت به ارقام غالب منطقه زودرس تر می باشد.شاخص های اصلی این ارقام نسبت به ارقام داخلی عبارتست از: 1- زودرسی 2- مقاومت نسبت به سرمای شدید 3- مقاوم به ورس 4- مقاوم به بیماریهای قارچی 5- خاصیت نانوایی بالا 6- بالا بودن درصد گلوتن و پروتئین

۱۳۹۳/۳/۲۷

بازگشت