Alternate Text Alternate Text Alternate Text
ارقام خارجی گندم

ارقام خارجی گندم

در سال زراعی 92-93 سه رقم گندم خارجی سیمونیدا - رنسانس و پوبدا متعلق به شرکت نگین سبز برنا در سطح بالغ بر 5000 هکتار در 15 استان کشور زیر کشت رفت . مشخصات بارز این ارقام خاصیت نانوایی بسیار مطلوب با درصد گلوتن و پروتئین بالا می باشد . لازم به ذکر است در گزارشات واصله از سراسر کشور این ارقام از نظر زارعی مقاوم به ورس و بیماریهای قارچی و با دوره رشد و رسیدگی کوتاه تر به شوری نیز مقاوم بوده است

۱۳۹۳/۳/۳

بازگشت