Alternate Text Alternate Text Alternate Text

مژده به گندم کاران کشور ، رقم گندم نان NS40S در فهرست ملی ارقام گیاهی ایران ثبت گردید

رقم NS 40 S در فهرست ارقام اتحادیه اروپا ، صربستان ، کرواسی ، اوکراین نیز ثبت شده است. سابقه کشت در ایران : در سال زراعی ۹۴-۹۵ در مزرعه P.V.S منطقه مغان در بین ۲۹ رقم خارجی [ سیمیت ، ایکاردا ، فرانسه و ...] و داخلی با اختلاف معنی دار با عملکرد ۸۲۷۵ کیلوگرم/هکتار ، حائز " رتبه اول " گردید. مشخصات زراعی : مقاوم به سرما میان زودرس مقاوم به ورس متحمل به خشکی ارتفاع بوته ۸۰ تا ۹۰ سانتی متر مقاوم به بیماری های قارچی و زنگ وزن هزار دانه ۳۸ تا ۴۲ گرم پتانسیل تولید فوق العاده [بالای ۹ تن در هکتار] مشخصات کیفی : هکتولیتر حدود ۸۰ پروتئین ۱۳ درصد گلوتن ۲۶ تا ۳۰ درصد

۱۳۹۵/۱۲/۱۹

بازگشت