روز مزرعه مقایسه ارقام پاییزه گندم، جو، کلزا ،گلرنگ در طرحی مشترک بین شرکت نگین سبز برنا و اداره آموزش و ترویج جهاد کشاورزی شهرستان کرج در تاریخ  یکشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۰ شمسی در دهستان محمد شهر شهرستان کرج (مزرعه آموزشی پژوهشی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران) و با حضور جمعی از مسئولان، پژوهشگران و کشاورزان پیشرو منطقه برگزار گردید. و مقایسه ارقام گندم سیمونیدا،۴۰s،اوبالا،پانونیا و جو نوسادسکی ،نانیوس ،رودنیک با ارقام داخلی

جناب مهندس ابراهیم حسن نژاد ،جناب آقای مهرجویا (رییس تولیدات گیاهی ) جناب مهندس حسین قدر (رییس ترویج و توسعه )و خانم پورعوض (مدیریت تریج و توسعه استان البرز )و جمعی از کشاورزان پیشرو در تاریخ نهم خرداد ماه در روز مزرعه نمایشی شرکت نگین سبز برنا حضور بهم رساندند

Farm Day Comparison of autumn cultivars of wheat, barley, rapeseed, safflower in a joint project between Negin Sabz Borna Company and the Agricultural Jihad Education and Extension Office of Karaj city on Sunday, June 30, in Mohammadshahr village of Karaj city (University of Natural Resources Faculty Tehran) and was held in the presence of a group of officials, researchers and leading farmers in the region. And comparison of wheat cultivars Simonida, 40 s, Obala, Panonia and barley Nosadsky, Nanius, Rodnik with domestic cultivars – Mr. Ebrahim Hassannejad, Mr. Mehrjouya (Head of Plant Production), Mr. Hossein Ghadr (Head of Extension and Development) and Ms. Pouravaz (Manager of Strain and Development of Alborz Province) and a group of leading farmers on the 9th of Khordad on the day of the company’s show farm The green jewel of Borna was present

گالری پیدا نشد !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *