شرکت « کالم وچه میلادینوویچ» تولیدکننده نهال میوه و قلمه ی انگور از سال ۲۰۰۶ است.
این شرکت در بخش علمی دانشکده کشاورزی نویساد و در تولید گل‌های زینتی با تعدادی از شرکتهای هلندی همکاری می نماید.
شرکت نگین سبز برنا نماینده شرکت « کالم وچه میلادینوویچ » در ایران است و تصمیم دارد نهال های منطبق با اقلیم ایران را وارد کشور نماید.