مدیر عامل شرکت نگین سبز برنا به همراه آقای دکتر غفاری در مورخ ۹۸/۰۶/۲۵ از مزرعه تحقیقاتی ارقام آفتابگردان روغنی موسسه تحقیقات تهیه و اصلاح بذر و نهال بازدید به عمل آوردند.

Similar Posts