بازدید جناب آقای سیامک کلبادی و جمعی از همکاران شرکت نگین سبز برنا از گلخانه تولید بذر صیفی جات واقع در کردان کرج، متعلق به شرکت دانژه سید.

Similar Posts