شرکت نگین سبز برنا فعال در زمینه تحقیقات، معرفی و تامین نهاده های راهبردی کشاورزی در اقدامی هم افزا با همکاری بخش تعاون؛ موفق به تولید بذر پرورشی یک از ارقام جدید گندم و جو در سال زراعی ۹۸-۱۳۹۷ گردیده است.

تا قبل از این رخداد، معرفی و انتقال ژرم پلاسم ارقام گندم و جو  از کانال نهادهای بین المللی سیمیت و ایکاردا در کشور بواسطه موسسات تحقیقاتی دولتی صورت می گرفت.

پس از کسب این موفقیت و ایجاد کانال جدید؛ به رغم کاهش ایفای تعهدات نهاد های بین المللی یادشده در زمان تحریم های ظالمانه،کشور از ورود ژرم پلاسم های جدید و پیشرفته منتفع خواهد شد.

تولید بذر هزار خوشه اولین طبقه از مراحل تولید بذر گواهی شده بذور خودگشن بمنظور تداوم خلوص ژنتیکی ارقام می باشد.

تمامی این مراحل به دست توانمند کارشناسان و محققین داخلی با تایید پژوهشکده خارجی صاحب دانش در شهرستان کبودرآهنگ استان همدان انجام شده است.

با این اقدام استان همدان و  استانهای مجاور در سالهای آتی از ارقام گندم و جو مقاوم به سرما با عملکرد بالا برخوردار خواهند شد.

جهت مشاهده فیلم مربوطه می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید.

https://www.aparat.com/v/7Tlv2

Similar Posts