روز مزرعه مقایسه ارقام پاییزه گندم، جو، یونجه، کلزا، نخود علوفه ای، چاودار، تیریتیکاله و گلرنگ در طرحی مشترک بین شرکت نگین سبز برنا و اداره آموزش و ترویج جهاد کشاورزی شهرستان کرج در تاریخ ۹۹/۰۳/۱۹ در دهستان محمد شهر شهرستان کرج (مزرعه آموزشی پژوهشی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران) و با حضور جمعی از مسئولان، پژوهشگران و کشاورزان پیشرو منطقه برگزار گردید.

جناب آقای دکتر جهانسوز (ریاست مزرعه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران)، جناب آقای دکتر صارمی (مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرج)، جناب آقای دکتر گلدان ساز (ریاست کل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران)، جناب آقای دکتر علیزاده (معاونت پژوهشی و فناوری موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور)، جناب آقای مهندس تاج الدینی (معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، جناب آقای دکتر غفاری، جناب آقای دکتر جباری، جناب آقای مهندس ابراهیمی نژآد و جمعی از کشاورزان پیشرو در تاریخ نوزدهم خرداد ماه در روز مزرعه نمایشی شرکت نگین سبز برنا حضور بهم رساندند.

Similar Posts