در راستای دانش بنیان نمودن بخش کشاورزی شرکت نگین سبزبرنا تامین کننده مواد ژنتیکی در محصولات استراتژیک در مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ در حضور معاون محترم وزیر در امور زراعت و نماینده محترم مردم شریف پارس آباد استان اردبیل جهت توسعه ارقام محصولات راهبردی از جمله گندم نان،جو،ترتیکاله ،گندم دوروم و همیاری در اصلاح الگوی کشت و آموزش های به زراعی تفاهم نامه ی همکاری با کشت و صنغت مغان منعقد نموده است

این تفاهمنامه با امضای مدیر عامل شرکت جناب آقای کلبادی و مدیر عامل کشت و صنعت مغان جناب آقای محمدی رد وبدل گردیده است و در فصل زراعی جاری عملیاتی میگردد

Similar Posts