شرکت نگین سبز برنا در فرآیندی هم افزا با موسسات تحقیقات دولتی و در حاشیه این جشنواره اقدام به معرفی محصولات علوفه ای جدید زمستانه، انواع غلات و دانه های روغنی نموده است که با استقبال چشمگیر بازدیدکنندگان همراه شده است.

Similar Posts