لسه تعامل و نشست در راستای بررسی و خرید قراردادی محصول سالم و عرضه مستقیم به مشتریان مجموعه هایپر استار با حضور آقای مهندس شوالیه (مشاور عالی مجموعه بین المللی هایپر استار) از کشور فرانسه، آقای مهندس شفیع (مسئول پروژه غذای آماده)، آقای مهندس احمدی (مسئول واحد پروتئین)، آقای دکتر قربانیان (مدیریت پروژه کشاورزی) و مدیر عامل محترم شرکت نگین سبز برنا و همکاران عزیز

Similar Posts