در خلال برنامه های فشرده این گروه از دانشکده اوسیک ، شرکت اکوپتنت ، شرکت آکواژل ، باغات زیتون ، نارنگی ، تمشک ، انواع بری و انگور ، مزارع سیب زمینی ، کلزا روغنی و علوفه ای ، غلات و صیفی و در نهایت گلخانه های تولیدات سبزیجات ارگانیک و برگی مصرف کننده از کودهای آلی شرکتهای مطرح در کشور کرواسی بازدید بعمل آمد.

در دانشکده اوسیک طی جلسه ای در مورد نحوه آزمون و تحقیقات و استانداردسازی مواد کودی تبادل نظر صورت گرفت و بطور مستقیم از کشاورزان و باغدارانی که از یکی از محصولات خاک مصرف شرکت اکوپتنت بنام “اکوویتال” استفاده کرده بودند مصاحبه و گفتگو انجام شد ، این محصول برای احیاء خاک ، افزایش مواد آلی و تجزیه بقایای گیاهی و کاهش نماتدهای مضر است که عملکرد ملموسی از آن مشاهده شد.

همچنین از عملکرد محصولات ضدعفونی کننده و قارچکش شرکت اکواژل در بستر گلخانه ها و تولید نشاء و نهال بازدید و با تولیدکنندگان و شیوه های نوین تولید محصولات کشاورزی آشنایی صورت پذیرفت.

سه ماده کود آلی (ارگانیک) شرکت اکوپتنت به اسامی اکوفریز (ضد یخ گیاهی) اکوویتال (خاک مصرف) و اکوبوستر ۲ (محلول پاش برگی تقویتی) در موسسه تحقیقات آب و خاک به ثبت رسید و قابل انتقال توسط شرکت نگین سبز برنا می باشد. همچنین بررسی و تحقیقات لازم در زمینه دو  کود اکوبوستر ۱ (بذرمال) و اکوبوستر مکس (محلول پاش برگی) نیز انجام شده است و جهت ثبت آنها اقدامات لازم در دست انجام می باشد.

در راستای مذکرات ، بازدیدها و تبادل نظر با تولیدکنندگان ، مصرف کنندگان ، دانشگاهیان و محققین کشور کروواسی ؛ تصمیم گرفته شد کانالی پایدار برای دسترسی کشاورزان داخل کشور به محصولات پیشرفته کودی کشور کرواسی ایجاد گردد

Similar Posts