بازدید سفیر محترم کشور جمهوری صربستان به همراه مدیر عامل شرکت نگین سبز برنا از ظرفیت های کشاورزی استان همدان
| |

بازدید سفیر محترم کشور جمهوری صربستان به همراه مدیر عامل شرکت نگین سبز برنا از ظرفیت های کشاورزی استان همدان

بازدید جناب آقای دراگان تودرویچ سفیر محترم کشور جمهوری صربستان به همراه مدیر عامل شرکت نگین سبز برنا از ظرفیت های کشاورزی استان همدان این بازدید در مورخ ۱۳ و ۱۴ شهریور ماه صورت پذیرفت مراکزی که مورد بازدید قرار گرفت به ترتیب عبارتست از ؛ایستگاه تولید فرآوری و بوجاری بذر گندم دیم کبودرآهنگ آزمایشگاه…

برگزاری روز مزرعه مقایسه ارقام جو و گندم در مزرعه نمایشی توسط شرکت نگین سبز برنا
| |

Organization of Farm Day in comparison between different hybrids of wheat and barley

روز مزرعه مقایسه ارقام پاییزه گندم، جو، کلزا ،گلرنگ در طرحی مشترک بین شرکت نگین سبز برنا و اداره آموزش و ترویج جهاد کشاورزی شهرستان کرج در تاریخ  یکشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۰ شمسی در دهستان محمد شهر شهرستان کرج (مزرعه آموزشی پژوهشی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران) و با حضور جمعی از مسئولان، پژوهشگران و…

برگزاری گردهمایی سالیانه برنامه ریزی تحقیقات و تولید بذر گیاهان روغنی بهاره موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

گردهمایی سالیانه برنامه ریزی تحقیقات و تولید بذر گیاهان روغنی بهاره در تاریخ ۹۸/۱۱/۲۶ با حضور شرکت های مختلف بنام و فعال در زمینه واردات و تولید بذور گیاهان روغنی در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج برگزار گردید. شرکت نگین سبز برنا نیز با افتخار در این همایش حضور داشته و…