| |

دستورالعمل کاشت یونجه

دستورالعمل کاشت یونجه انتخاب مزرعه با خاک زراعی عمیق ، حاصلخیز و سبک با دسترسی به آب و هوای مناسب ، pH حدود ۶.۵ تا ۷.۵علف های هرز کنگر وحشی و سس را بطور کامل در مزارع از بین ببرید تناوب محصول محصولات قبلی غلات (گندم، چاودار، جو، جودوسر) شخم (خاکورزی) شخم اولیه با عمق ۳۰ تا ۴۰…

نتیجه استفاده از فرآورده های اکوبوستر دو بر روی درختان گردو
|

نتیجه استفاده از فرآورده های اکوبوستر دو بر روی درختان گردو

سال مورد آزمایش: ۲۰۱۹-۲۰۲۰ کشور مورد آزمایش: ایران استان مورد آزمایش: همدان مراحل مصرف فرآورده های اکوپتنت مرحله اول : محلول پاشی با استفاده از ۱ لیتر اکوفریز + ۲۰۰ لیتر آب در پاییز (زمانیکه برگ ها هنوز سبز بودند). مرحله دوم: محلول پاشی با استفاده از ۲ لیتر اکوویتال + ۳۰۰ لیتر آب پس…

نتیجه استفاده از فرآورده اکوبوستر دو بر روی محصول سیر
|

نتیجه استفاده از فرآورده اکوبوستر دو بر روی محصول سیر

سال مورد آزمایش: ۲۰۱۹-۲۰۲۰ کشور مورد آزمایش: ایران استان مورد آزمایش: همدان مراحل مصرف فرآورده های اکوپتنت محلول پاشی با استفاده از یک لیتر کود اکوبوستر ۲ + ۳۰۰ لیتر آب در هکتار پس از شکل گیری سیرچه ها (تنها در یک مرحله) نتایج آزمایش تغییر شکل و رنگ برگ گیاهان تیمار شده سه روز…

نتایج استفاده از فرآورده های شرکت اکوپتنت بر روی محصول گوجه فرنگی گلخانه ای
|

نتایج استفاده از فرآورده های شرکت اکوپتنت بر روی محصول گوجه فرنگی گلخانه ای

سال مورد آزمایش: ۲۰۱۹-۲۰۲۰ کشور مورد آزمایش: ایران استان مورد آزمایش: همدان مراحل مصرف فرآورده های اکوپتنت: سه مرحله محلول پاشی با استفاده از اکوبوستر ۲ در فصل گرم و سه مرحله محلول پاشی با استفاده از اکوفریز در فصل سرد در گلخانه گوجه فرنگی انجام شد. مرحله اول بعد از حصول نیم متر ارتفاع…

نتایج استفاده از فرآورده های شرکت اکوپتنت بر روی درختان سیب
|

نتایج استفاده از فرآورده های شرکت اکوپتنت بر روی درختان سیب

سال مورد آزمایش: ۲۰۱۹-۲۰۲۰ کشور مورد آزمایش: ایران استان مورد آزمایش: همدان مراحل مصرف فرآورده های اکوپتنت مرحله اول : محلول پاشی با استفاده از ۱ لیتر اکوفریز + ۲۰۰ لیتر آب در پاییز (زمانیکه برگ ها هنوز سبز بودند). مرحله دوم: محلول پاشی با استفاده از ۲ لیتر اکوویتال + ۳۰۰ لیتر آب پس…

مصرف اکوبوستر دو در مزرعه سیب زمینی
|

مصرف اکوبوستر دو در مزرعه سیب زمینی

استفاده از اکوبوستر دو در مراحل رشد سیب زمینی و طبق دستورالعمل های مناسب در استان کرمان منجر به افزایش عملکرد و بهبود کیفیت این محصول نظیر افزایش سایز و یکنواختی اندازه محصول گردید. نتیجه استفاده از این فرآورده در فیلم مربوطه قابل مشاهده می باشد. https://aparat.com/v/emD6Y

نتیجه آزمایش مصرف فرآورده اکوفریز در مقابله با سرمای بهاره بر روی درختان گیلاس
|

نتیجه آزمایش مصرف فرآورده اکوفریز در مقابله با سرمای بهاره بر روی درختان گیلاس

محل آزمایش: ایران. استان مازندران. شهرستان آمل. بخش لاریجان. روستای لهر روش آزمایش: طرح آزمایشی بصورت simple Latice با ۶ تیمار و ۵ تکرار انجام شد. ۱۵ روز بعد از محلول پاشی از هر تیمار ۲ درخت و از هر درخت بصورت تصادفی ۱۰ غنچه انتخاب شدند و تعداد چغاله سالم و گل های خشک…

استفاده از فرآورده اکوبوستر دو بر روی گندم های آسیب دیده بر اثر سرما
|

استفاده از فرآورده اکوبوستر دو بر روی گندم های آسیب دیده بر اثر سرما

فرآورده اکوبوستر دو در طرحی آزمایشی در دو مرحله ۳-۴ برگی و پنجه کامل بر روی گندم های آسیب دیده در اثر سرما در استان کردستان (شهرستان دیواندره، روستای کلکان) برروی گندم رقم باران از طبقه بذری گواهی شده محلول پاشی گردید. نتایج تاثیر بسیار خوب این فرآورده را در کاهش خسارت ناشی از سرمازدگی…

نتایج استفاده از فرآورده های اکوپتنت بر روی محصول گندم
|

نتایج استفاده از فرآورده های اکوپتنت بر روی محصول گندم

این آزمایش در سال ۱۳۹۸-۱۳۹۹ در استان همدان و سطحی برابر ۴۰۰۰ متر مربع (۲۰۰۰ مترمربع شاهد و ۲۰۰۰ مترمربع تیمار) انجام گرفت و از فرآورده های اکوبوستر ۱ (بذرمال)، اکوبوستر ۲ (محلولپاشی برگی) و اکوفریز (ضدسرمازدگی) در زمان های مناسب و با دز توصیه شده استفاده گردید. نتایج نشان دادند که استفاده از فرآورده…

توسعه کشت آفتابگردان، حلقه مفقوده در خودکفایی روغن نباتی
|

توسعه کشت آفتابگردان، حلقه مفقوده در خودکفایی روغن نباتی

در سالیان نه چندان دور نزدیک به ۱۰۰ درصد تامین روغن نباتی مصرفی کشور وابسته به خارج از مرزها بود و همچنان به رغم طرح توسعه دانه های روغنی با محوریت محصول کلزا بخش عمده روغن مصرفی داخلی از خارج وارد می شود و برآوردهای کشت کلزا در سال زراعی ۹۹-۱۳۹۸ به خصوص در مناطق…