اکوفریز، راهی مطمئن جهت پیشگیری از سرمازدگی
|

اکوفریز، راهی مطمئن جهت پیشگیری از سرمازدگی

مقدمه: آنچه بخش کشاورزی را از سایر بخش‌های اقتصادی متمایز می‌کند، وجود مخاطرات و حوادث طبیعی است که همه‌ساله آسیب‌هایی را به تولیدات کشاورزی و خسارت هایی را به تولیدکنندگان وارد می‌سازد. بروز این آسیب‌ها که به نوسان زیاد در تولید و قیمت محصولات منجر می‌شود، تهدیدی برای درآمد و جریان سرمایه‌گذاری در این بخش…

احیاء خاکهای فقیر با محرک های تجزیه بقایای گیاهی
|

احیاء خاکهای فقیر با محرک های تجزیه بقایای گیاهی

احیاء خاکهای فقیر با محرک های تجزیه بقایای گیاهی یکی از ایرادهای عمده در زراعت کشور عدم برگرداندن بقایای گیاهی توسط کشاورزان است معمولا ۷۰ درصد مواد آلی که گیاهان از خاک جذب می کنند در بدنه و بقایای آنها باقی می ماند و متاسفانه در برخی از نقاط کشور به بهانه مبارزه با علفهای…