گندم آزرا

300,000 ریال

پتانسیل ژنتیکی تولید بیش از 10 تن در هکتار

دسته: , ,

توضیحات

زمستانه، میان دیررس،

پتانسیل ژنتیکی تولید بیش از ۱۰ تن در هکتار،

حاوی ۵/۱۱-۱۳% پروتئین و ۲۵-۲۸% گلوتن مرطوب،

سازگاری عالی، قابلیت کشت در شرایط خشک،

مقاوم به سرما، ورس و بیماریها،

کیفیت نانوایی خیلی خوب