اکوبوستر۱

اثرات استفاده از اکوبوستر 1:

  • افزایش حاصلخیزی خاک و محیط کشت
  • بهبود استقرار و ریشه دهی بهتر گیاهان
  • افزایش گلدهی
  • و …..
دسته: ,

توضیحات

اکوبوستر ۱ (Ekobooster 1 )

اکوبوستر ۱ (کود آلی- محرک و تنظیم کننده بیولوژیکی)، ترکیبی است که برای فرآوری دانه (بذرمال) و تقویت سیستم ریشه استفاده می شود. اکوبوستر ۱، موجب شروع سریع رشد دانه می گردد زیرا حاوی تمامی عناصر غذایی مورد نیاز برای مرحله اولیه رشد گیاه – جوانه زنی بذر و ریشه دهی می باشد. استفاده از اکوبوستر ۱، تلقیح بذر را غیرضروری کرده (سویا) و ذخیره بذرهای تیمار شده و کشت دیرتر آنها را  بدون در نظر گرفتن شرایط اقلیمی ممکن می سازد.

اثرات استفاده از اکوبوستر ۱:

  • افزایش حاصلخیزی خاک و محیط کشت
  • بهبود استقرار و ریشه دهی بهتر گیاهان
  • افزایش گلدهی
  • افزایش نسبت جوانه زنی در مقایسه با گیاهان شاهد تا ۲-۳ برابر
  • بهبود تغذیه گیاه (به علت دارا بودن عناصر غذایی میکرو و ماکرو به ویژه نیتروژن و فسفر)
  • تقویت سیستم ریشه گیاهان

اکوبوستر ۱ با مقادیر pH مختلف بستر کشت سازگار بوده و برای رشد تمامی محصولات گیاهی قابل استفاده می باشد. این فرآورده قابلیت اختلاط با سایر ترکیبات میکروبیولوژیکی را داشته و به صورت بذر مال استفاده می شود.