اکوبوستر۲

اثرات استفاده از اکوبوستر 2:

  • تسریع رشد و توسعه گیاهان بعلت مقادیر بالای نیتروژن، فسفر و پتاسیم
  • فراهم سازی امکان انبارداری طولانی تر میوه های سالم
  • افزایش مقاومت گیاه به بیماری ها و شرایط پر استرس
  • و …

توضیحات

اکوبوستر ۲ (Ekobooster 2 )

این کود یک محلول غذایی کامل برای انواع گیاهان می باشد. با استفاده از اکوبوستر ۲ مقاومت گیاه نسبت به بیماری ها و شرایط پر استرس افزایش می یابد. این کود طی دوره رشد رویشی گیاه استفاده می شود. اکوبوستر ۲ علاوه بر عناصر غذایی اصلی حاوی عناصر غذایی میکرو با غلظت بالا و به فرم ترکیبات قابل دسترس (کلات) می باشد.

 اثرات استفاده از اکوبوستر ۲:

  • تسریع رشد و توسعه گیاهان بعلت مقادیر بالای نیتروژن، فسفر و پتاسیم
  • فراهم سازی امکان انبارداری طولانی تر میوه های سالم
  • افزایش مقاومت گیاه به بیماری ها و شرایط پر استرس
  • افزایش توده سبز گیاه، وزن میوه و محتوای قند آن
  • افزایش درصد باروری و رشد جنین گیاه
  • تشدید رنگ گل در گلهای زینتی

این کود قابلیت اختلاط با سایر ترکیبات میکروبیولوژیکی را داشته و می تواند در مرحله رشد رویشی نیز استفاده بشود. این فرآورده بصورت محلول پاشی بر روی گیاهان قابل استفاده می باشد.