بذرآفتابگردان رقم لوانته لوانته

میان دیررس

مقاوم در برابر زنگ و پروانه

با پتانسیل ژنتیکی تولید بالای 5/8 تن دانه در هکتار

طول دانه بالای 2 سانتی متر

وزن هزار دانه  120 تا 140 گرم

درصد روغن کمتر از 35 درصد

مقدار پرتئین دانه 26 درصد

نسبت مغز به پوسته دانه بالا

این هیبرید بسیار برای حشرات گرده افشان جذاب است

سازگار با شرایط مختلف محیطی و خاکی

تعداد بوته مناسب در زمان برداشت  35 تا 42 هزار بوته در هکتار

توضیحات