یونجه بنات

1,300,000 ریال

پتانسیل ژنتیکی تولید بیش از 25 تن علوفه خشک در هکتار

دسته: ,

توضیحات

پتانسیل ژنتیکی تولید بیش از ۲۵ تن علوفه خشک در هکتار،

مقاوم به خشکی،

سرما و چین های مکرر،

بازده متوسط پروتئین خام ۲۱%،

رقمی سازگار و پایدار،

دارای برگی پهن و کیفیت علوفه عالی