ذرت NS770

700,000 ریال

پتانسیل ژنتیکی تولید بیش از 15 تن دانه و 100 تن علوفه در هکتار،

دسته: ,

توضیحات

میان دیررس (FAO650-700)،

پتانسیل ژنتیکی تولید بیش از ۱۵ تن دانه و  ۱۰۰ تن علوفه در هکتار،

دو منظوره،

سبزمانی،

دوره رشد ۹۵ روزه برای کشت علوفه ای و ۱۳۰-۱۳۵ روزه برای کشت دانه ای