کلزا راس

مقاوم به سرما، ورس، بیماریها و ترک خوردگی

توضیحات

رقم هیبریدی و زمستانه از گروه “۰۰”،

میان زودرس،

پتانسیل عملکرد بالای دانه و روغن،

مقاوم به بیماریها، سرما، ورس و ترک خوردگی پوسته،

حاوی بیش از ۴۵٪ روغن،

روغن مناسب برای مصرف انسان و پس از جدا شدن روغن مناسب برای تغذیه حیوانات خانگی