آفتابگردان فانتازیا

پتانسیل ژنتیکی تولید بیش از 5/5 تن دانه در هکتار

توضیحات

هیبریدی میان رس،

دوره رشد  ۱۱۵ روزه،

پتانسیل ژنتیکی تولید بیش از ۵/۵ تن دانه در هکتار،

مقاوم در برابر بیماریها، ورس و خشکی،

حاوی ۴۶-۴۹% روغن،

جذاب برای زنبورهای عسل و درصد تلقیح بالا