یونجه مدیانا

1,300,000 ریال

پتانسیل ژنتیکی تولید 27 تن علوفه خشک در هکتار

دسته: ,

توضیحات

پتانسیل ژنتیکی تولید ۲۷ تن علوفه خشک در هکتار،

مقاوم به خشکی، سرما و چین های مکرر،

بازده متوسط پروتئین خام و سلولز خام در ماده خشک ۴/۱۹% و ۱/۲۲%،

دارای برگی پهن و کیفیت علوفه عالی