نخود علوفه ای مراز

پتانسیل عملکرد بالا (5/4 تا 6 تن دانه در هکتار)،

توضیحات

زودرس،

جهت استحصال دانه،

مقاوم به سرما، ورس و خشکی،

کیفیت عالی،

پتانسیل عملکرد بالا (۵/۴ تا ۶ تن دانه در هکتار)،

بدون نیاز به فرآوری حرارتی دانه تولیدی