نخود علوفه ای پایونیر

پتانسیل عملکرد بالا(40-50 تن علوفه سبز و 8-10 تن علوفه خشک در هکتار)،

توضیحات

نخود علوفه ای زمستانه،

جهت استحصال علوفه،

مقاوم به سرما و خشکی،

کیفیت عالی،

پتانسیل عملکرد بالا(۴۰-۵۰ تن علوفه سبز و ۸-۱۰ تن علوفه خشک در هکتار)،

مناسب جهت کشت تک محصولی یا مخلوط با غلات