ذرت AS180Silage

میان رس (FAO 600)، هیبریدی بسیار جدید

دسته: ,

توضیحات

AS180Silage

میان رس (FAO 600)، هیبریدی بسیار جدید، رقمی تخصصی علوفه ای ثبت شده در سال ۱۳۹۷، ارتفاع بوته بسیار بلند، حساس به تراکم زیاد بوته، حاوی مقدار کاهش یافته ای از لیگنین در گیاه ذرت (قابلیت هضم بهتر برای دام) ،تراکم کشت توصیه شده بین ۶۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰ بوته در هکتار ( فاصله بوته ها ۲۲-۲۰ سانتیمتر روی ردیف).