ذرت AS66

میان رس (FAO 600) ، هیبریدی جهت کشت دانه ای

دسته: ,

توضیحات

AS66

میان رس (FAO 600)، هیبریدی جهت کشت دانه ای ، ارتفاع بوته کوتاه و قوی با ریشه بسیار محکم، مقاوم به ورس، سازگاری بالا به شرایط مختلف محیطی، تراکم پذیر، دارای بلال های یکنواخت با ۲۲-۲۰ ردیف دانه، تراکم کشت توصیه شده در خاک های خوب ۶۴۰۰۰ بوته در هکتار (فاصله بوته ها ۲۲ سانتی متر روی ردیف) ،قابلیت افزایش ۲۰ درصدی در ایران بعلت آفتاب و نحوه آبیاری، برداشت آسان تر و ارزانتر  بعلت یک اندازه بودن و رویش در یک ارتفاع بلال ها روی بوته . مناسب برای کشت پاییزه ذرت در مناطق گرمسیر.