MANKOSAV 80 WP

قارچ کشی تماسی ـ حفاظتی که جهت کنترل پاتوژن ها در میوه ها، محصولات زراعی و سبزی استفاده می شود

دسته: ,

توضیحات

MANKOSAV 80 WP

Mankozeb 800 g/kg – WP

قارچ کشی تماسی ـ حفاظتی که جهت کنترل پاتوژن ها در میوه ها، محصولات زراعی و سبزی استفاده می شود. همچنین این قارچ کش حاوی ۱۲۰ گرم در کیلوگرم منگنز است که در سنتز کلروفیل و در مراحل پایانی فتوسنتز دخیل است .

زمان مصرف: مناسب جهت پیشگیری قبل از آلوده شدن به قارچ

دوره کارنس: ۱۴ روزه برای سیب زمینی