ذرتNS4015

700,000 ریال

پتانسیل ژنتیکی تولید 12 تن دانه و 60 تن علوفه در هکتار

دسته: ,

توضیحات

زودرس (FAO480)،

پتانسیل ژنتیکی تولید ۱۲ تن دانه و ۶۰ تن علوفه در هکتار،

دو منظوره،

دوره رشد ۷۵-۸۰ روزه برای کشت علوفه ای و ۱۱۰ روزه برای کشت دانه ای

مقاوم در برابر تنش های خشکی