ذرت NS540

700,000 ریال

پتانسیل ژنتیکی تولید بیش از 12 تن دانه و 85 تن علوفه در هکتار

دسته: ,

توضیحات

میان زودرس (FAO580)،

پتانسیل ژنتیکی تولید بیش از ۱۲ تن دانه و ۸۵ تن علوفه در هکتار،

دو منظوره،

سبزمانی،

دوره رشد ۸۵ روزه برای کشت علوفه ای،

مقاوم در برابر ورس و بیماریها