این طرح در اراضی تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با کشت چهار رقم کلزای روغنی، یک رقم کلزای علوفه ای و دو رقم یونجه جدید آغاز گردید.

در این پروژه که شامل معرفی ۵۲ رقم زراعی پیشرفته است پتانسیل ارقام جدید در معرض مشاهده و انتخاب بازدیدکنندگان که از دانشجویان، اساتید، کارشناسان و مسئولین بخش کشاورزی خواهد بود قرار می گیرند.

در این طرح ارقام جدیدی از محصولاتی نظیر گندم، جو، چاودار، یولاف، ذرت، آفتابگردان، سورگوم، گلرنگ و گیاهان آلترناتیو کشت و در اوایل خردادماه در معرض دید عموم قرار خواهند گرفت.

Similar Posts