صفحه اصلی
آفتابگردان، محصولی استراتژیک
صفحه اصلی
یونجه های NS، مقاوم به خشکی و سرما

خدمات نگین سبز برنا

برگزاری تورهای علمی بازدید از شرکت نوویساد جهت آشنایی با
تکنولوژی های تولید و نگهداری بذر و …. در صربستان

 

برگزاری روز مزرعه در استان های مختلف کشور جهت معرفی
و آشنایی بیشتر کشاورزان و کارشناسان کشاورزی با بذور شرکت
تهیه و توزیع به موقع بذور با توجه به زمان کاشت
و شرایط منطقه در سراسر کشور

 

برگزاری کارگاه های آموزشی اصلاح الگوی کشت با حضور متخصصین خارجی
جهت آموزش کشاورزان و کارشناسان داخلی

 

 

ارائه دستوالعمل کشت توسط کارشناسان خارجی و داخلی
پس از انجام آزمایشات متعدد  و
ارائه بهترین راهکارها پس از انجام دستورالعمل های کشت
معرفی ارقام جدید با عملکرد بالا، نیاز آبی کمتر، قوه نامیه
بالاتر و مقاومت بیشتر به خشکی، بیماری ها و …
صفحه اصلی
هیبریدهای ذرت AS با عملکردی ثابت
صفحه اصلی
رقم اسکار با بیشترین عملکرد در سطح کشور

صفحه مجازی نگین سبز برنا

سایت های مرتبط

X