صفحه اصلی
آفتابگردان،محصولی استراتژیک
صفحه اصلی
یونجه های NS،مقاوم به خشکی و سرما
صفحه اصلی
هیبریدهایذرت AS با عملکردی ثابت
صفحه اصلی
رقم اسکار با بیشترین عملکرد در سطح کشور

خدمات نگین سبز برنا

برگزاری تورهای آموزشی-علمی

برگزاری تورهای علمی بازدید از شرکت نوویساد جهت آشنایی با
تکنولوژی های تولید و نگهداری بذر و …. در صربستان

 

 

برگزاری روز مزرعه

برگزاری روز مزرعه در استان های مختلف کشور جهت معرفی
و آشنایی بیشتر کشاورزان و کارشناسان کشاورزی با بذور شرکت

تهیه و توزیع بذور

تهیه و توزیع به موقع بذور با توجه به زمان کاشت
و شرایط منطقه در سراسر کشور

 

 

کارگاه ها

برگزاری کارگاه های آموزشی اصلاح الگوی کشت با حضور متخصصین خارجی
جهت آموزش کشاورزان و کارشناسان داخلی

 

 

 

راه کارهای کارشناسی

ارائه دستوالعمل کشت توسط کارشناسان خارجی و داخلی
پس از انجام آزمایشات متعدد  و
ارائه بهترین راهکارها پس از انجام دستورالعمل های کشت

 

کارشناسی معرفی و کشت محصولات جدید

معرفی ارقام جدید با عملکرد بالا، نیاز آبی کمتر، قوه نامیه
بالاتر و مقاومت بیشتر به خشکی، بیماری ها و …

صفحه مجازی نگین سبز برنا

X