صفحه اصلی
آفتابگردان، محصولی استراتژیک
صفحه اصلی
یونجه های NS، مقاوم به خشکی و سرما

خدمات نگین سبز برنا

برگزاری تورهای علمی بازدید از شرکت نوویساد جهت آشنایی با
تکنولوژی های تولید و نگهداری بذر و …. در صربستان
برگزاری روز مزرعه در استان های مختلف کشور جهت معرفی
و آشنایی بیشتر کشاورزان و کارشناسان کشاورزی با بذور شرکت
تهیه و توزیع به موقع بذور با توجه به زمان کاشت
و شرایط منطقه در سراسر کشور
برگزاری کارگاه های آموزشی اصلاح الگوی کشت با حضور متخصصین خارجی
جهت آموزش کشاورزان و کارشناسان داخلی

 

ارائه دستوالعمل کشت توسط کارشناسان خارجی و داخلی
پس از انجام آزمایشات متعدد  و
ارائه بهترین راهکارها پس از انجام دستورالعمل های کشت
معرفی ارقام جدید با عملکرد بالا، نیاز آبی کمتر، قوه نامیه
بالاتر و مقاومت بیشتر به خشکی، بیماری ها و …
صفحه اصلی
هیبریدهای ذرت AS با عملکردی ثابت
صفحه اصلی
رقم اسکار با بیشترین عملکرد در سطح کشور

صفحه مجازی نگین سبز برنا

This error message is only visible to WordPress admins

سایت های مرتبط

X