دستاوردهای شرکت

۰۱

تولید علوفه دیم در کشور

۰۲

ایجاد زنجیره تولید روغن نباتی

۰۳

همکاری با دانشگاه های معتبر دنیا از جمله
نوویساد اوسیک و تهران

۰۴

تنها دارنده جو مالت در کشور

برگزاری روز مزرعه گیاهان علوفه زمستانه در گاودشت

به منظور انتقال آخرین یافته های تحقیقاتی موضوع کشت مخلوط گیاهان علوفه ای زمستانه با همکاری این شرکت و موسسه تحقیقات علوم دامی کشور در ایستگاه ملی تحقیقاتی گاودشت ،روز .مزرعه برگزار میگردد لذا بدیوسیله از علاقه مندان عزیز جهت بازدید از مزرعه مورد اشاره در مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱

ارسال سریع به سراسر کشور

ارسال در کوتاهترین زمان ممکن

خدمات پشتیبانی و فنی ۲۴ ساعته به کشاورزان