فلات ایران در منطقه خشک و نیمه خشک جهان واقع گردیده و بعلت عدم بارندگی مناسب در فصول گرم ، تولید و تامین 《علوفه》 یکی از دغدغه های اصلی بخش کشاورزی کشور محسوب شده که این معضل قیمت تمام شده گوشت و شیر تولید داخل را نسبت به کشورهای دیگر افزایش داده است.

شرکت نگین سبز برنا با همکاری  پژوهشکده کشاورزی نوویساد طرح توسعه کشت علوفه های زمستانه را از سال زراعی ۹۶-۱۳۹۵ کلید زد.

یکی از محصولات علوفه ای زمستانه نخود علوفه ای است. این گیاه لگوم علاوه بر اینکه مقاوم به سرما و تولید با کیفیت علوفه ( همانند یونجه) را داراست باعث احیا خاک نیز می گردد (با تثبیت ازت).

این محصول در اوایل پاییز به صورت دیم کشت شده و در اوایل بهار برداشت و به دو صورت علوفه تر و خشک قابل بهره برداری می باشد.

طی دوسال گذشته ارقام نخود علوفه ای این شرکت با اسامی پایونیر و مراز در طرح های ایران – ایکاردا با نظارت وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته و  براساس گزارشات حاصله از پروژه های ایران – ایکاردا در شرایط دیم رقم مراز در استان لرستان شهرستان دلفان با عملکرد ۲۲٫۸۳۶ کیلوگرم در هکتار. رقم پایونیر در استان آذر بایجان شرقی شهرستان چاراویماق با عملکرد ۲۵٫۱۰۰ گیلوگرم در هکتار و مناطق دیم گرمسیری مثل سرپل ذهاب ۳۶٫۸۰۰ کیلوگرم در هکتار گزارش شده است.

علوفه تر این محصول حاوی DDM: 60.1 DM: 13 – N : 3.3 – EDF: 36.9 – – NDF: 44.2  – پروتئین: ۲۰٫۳ است.

با توسعه این محصول امکان تولید علوفه در زمستان و با بهره گیری از نزولات آسمانی میسر می گردد.

Similar Posts