جناب آقای دکتر صارمی (مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرج)، آقای مهندس قدر، آقای مهندس رفعی و همکاران ایشان از جهاد کشاورزی شهرستان کرج در تاریخ ۹۹/۰۲/۲۴ از مزرعه نمایشی شرکت نگین سبز برنا واقع در محمدشهر استان البرز بازدید به عمل آوردند.

Similar Posts