روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ بازدید از مزرعه نمایشی شرکت نگین سبز برنا واقع در محمد شهر استان البرز با حضور آقای دکتر محمدی (مشاور طرح دانه های روغنی کشور) صورت گرفت.

Similar Posts