پیرو همکاری های موثر شرکت نگین سبز برنا به عنوان نماینده رسمی پژوهشکده بذر نوویساد کشور صربستان (یکی از بزرگ ترین تامین کنندگان ژرم پلاسم دانه روغنی آفتابگردان در جهان) مدیر عامل شرکت در مورخ ۲۵/۰۶/۹۸ از مزرعه تحقیقاتی ارقام آفتابگردان روغنی موسسه تحقیقات تهیه و اصلاح بذر و نهال به همراه مسئول مربوطه جناب آقای دکتر غفاری بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید مزرعه مقایسه ارقام آفتابگردان روغنی داخلی و خارجی، مزارع نگهداری و تکثیر لاین، ارقام امید بخش داخلی مجموعه یاد شده مورد بررسی قرار گرفت.

خوشبختانه با پتانسیل و ارقام موجود بخش تحقیقات دولتی در زمینه معرفی ارقام جدید آفتابگردان و امکانات و ارقام این شرکت کشور در زمینه بذور آفتابگردان برای شرایط مختلف اقلیمی بی نیاز گردیده است.

Similar Posts