در تاریخ پنجم سپتامبر روز مزرعه ای متشکل از ارقام آفتابگردان، ذرت، سویا و … پزوهشکده بذر نوویساد کشور صربستان با حضور ریاست موسسه نوویساد و کارشناسان این موسسه، مدیر عامل شرکت نگین سبز برنا و جمعی از مسئولان ایرانی در بخش کشاورزی در کشور صربستان برگزار گردید.

Similar Posts