روز مزرعه مقایسه ارقام پاییزه گندم، جو، کلزا ،گلرنگ در طرحی مشترک بین شرکت نگین سبز برنا و اداره آموزش و ترویج جهاد کشاورزی شهرستان کرج در تاریخ  یکشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۰ شمسی در دهستان محمد شهر شهرستان کرج (مزرعه آموزشی پژوهشی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران) و با حضور جمعی از مسئولان، پژوهشگران و کشاورزان پیشرو منطقه برگزار گردید. و مقایسه ارقام گندم سیمونیدا، ۴۰s،اوبالا،پانونیا و جو نوسادسکی ،نانیوس ،رودنیک با ارقام داخلی

جناب مهندس ابراهیم حسن نژاد ،جناب آقای مهرجویا (رییس تولیدات گیاهی ) جناب مهندس حسین قدر (رییس ترویج و توسعه )و خانم پورعوض (مدیریت تریج و توسعه استان البرز )و جمعی از کشاورزان پیشرو در تاریخ نهم خرداد ماه در روز مزرعه نمایشی شرکت نگین سبز برنا حضور بهم رساندند

Similar Posts