روز مزرعه مقایسه ارقام پاییزه گندم، جو، یونجه، کلزا، نخود علوفه ای، چاودار، تیریتیکاله و گلرنگ در طرحی مشترک بین شرکت نگین سبز برنا و اداره آموزش و ترویج جهاد کشاورزی شهرستان کرج در تاریخ ۹۹/۰۳/۱۹ در دهستان محمد شهر شهرستان کرج (مزرعه آموزشی پژوهشی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران) و با حضور جمعی از مسئولان، پژوهشگران و کشاورزان پیشرو منطقه برگزار گردید.

Similar Posts